Öljynjalostamo valitsi Qreformin yhteistyökumppanikseen muutosprojektiin, jonka tavoitteena oli parantaa tuotantolinjojen pätevyyksien hallintaa sekä luoda ratkaisu systemaattiseen osaamisen johtamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Ratkaisulla haluttiin vähentää laatupoikkeamia ja prosessien alasajoja.

Jo yli 5 000 käyttäjää

Öljynjalostamo käyttää Qreformin Rego HSEQ-järjestelmän Pätevyyksien hallinta moduulia öljynjalostusoperaattoreiden osaamisen varmentamiseen. Järjestelmä sisältää pätevyyksien saavuttamisen ja ylläpidon hallinnan sekä tuotantolinjojen pätevyysprofiilien suunnittelun ja ylläpidon. Käyttäjiä on tällä hetkellä jo yli 5 000.

Rego Pätevyyksien hallinta moduuli mahdollistaa tehtäväkohtaisten pätevyyksien sisältöjen ja saavuttamisvaatimusten määrittelyn. Pätevyyksien ylläpito-ohjelmat voidaan määritellä tarkkaan ja aikatauluttaa. Tämän jälkeen kertauskoulutukset tai materiaalit avautuvat automaattisesti ohjelman mukaisesti työtekijöille pätevyyden päättymisen lähestyessä. Työntekijän pätevyys uusitaan kertauskoulutuksen suorittamisen jälkeen.

Pätevyyksien hallinta moduulissa voidaan hallinnoida työohjeita, operatiivisia tiedotteita, verkkokoulutuksia, simulaattorikoulutuksia, luokkaopetuksia, perehdytyksiä, kokeita, itsearviointeja sekä muita osaamisen varmistamiseen liittyviä toimintoja.

Koulutusten simuloinnin avulla nähdään vaikutukset osaamisprofiileihin

Tiimien ja tuotantolinjojen osaamisprofiileja hallitaan ja seurataan visuaalisesti selkeiden matriisinäkymien avulla. Matriisinäkymissä voidaan simuloida erilaisten koulutusten vaikutuksia osaamisprofiileihin, mikä mahdollistaa rekrytointi- ja koulutustarpeiden tunnistamisen ajoissa. Tehokkaan henkilöstön resurssien- ja osaamisenhallinnan kautta saavutetaan kustannussäästöjä.

Qreform ratkaisua käytetään jalostamolla myös systemaattiseen työriskien arviointien tekemiseen. Työtehtäviin liittyvät riskitekijät voidaan löytää ja kirjata tehtäväkohtaisesti riskirekisteriin. Ratkaisun kautta riskien arviointi- ja hallintaprosesseja seurataan tehokkaasti ja keskitetysti.

Tilaa blogiartikkelit